Norges strenge aldersgrenser

Norge er et land med strenge aldersgrenser på mange ulike ting. Mens de fleste mener at disse aldersgrensene er satt til det beste for individet og samfunnet, mener andre at disse aldersgrensene er alt for strenge og at unge mennesker burde få mer ansvar og muligheter. Hva mener du? Under har vi listet opp noen aldergrenser som ofte blir diskutert i Norge.

Alkohol og andre drikkevarer

Aldersgrensen på alkohol i Norge er mye lavere enn for eksempel i USA og Japan, men mye høyere enn våre europeiske naboland. I Norge er aldersgrensen 18 år, men i Tyskland og Danmark trenger du ikke å være eldre enn 16 år for å kjøpe øl og vin. Videre må du i Norge være 20 år for å kjøpe sterkere alkohol. Mange mener at denne grensen burde senkes i Norge for å introdusere ungdommen til alkohol på en forsvarlig måte.

Casino

Casinolokaler og spilleautomater i butikker har lenge vært ulovlig. Derimot er det mange som ikke vet at casino på nett er helt lovlig, selv om du bor i Norge. Norske casino online vokser i popularitet som aldri før, og dette er noe du kan prøve ut dersom du er i myndig alder. Casino er nemlig enda en ting i Norge som kun er tilgjengelig for de over 18 år.

Stemmerett

Aldersgrensen på å gi sin stemme under valg er kanskje det som blir diskutert aller mest. Mange mener at unge mennesker burde ha muligheten til å ytre sin politiske stemme tidligere, og ønsker å senke grensen fra 18 år til 16 år. Andre mener at en burde ha levd lengre for å forstå den politiske situasjonen rundt seg, og for å kunne lage sin egen mening rundt de aktuelle sakene. Dette virker som et tema befolkningen aldri kommer til å bli helt enige om.