Veien til legeyrket

Vi har vel alle opplevd hvor viktig det er å møte en flink lege når vi trenger det som mest. Det kan bokstavelig talt utgjøre forskjellen på liv og død. Derfor er det lett å skjønne at legeyrket er en drøm for mange.For å kunne søke på legeutdanningen må du ha generell studiekompetanse med programfag i matte, kjemi og fysikk. Om du har det i boks, kan du søke om opptak ved ett av universitetene i Norge. Selve utdanningen tar seks år, og avsluttes med turnustjeneste. Deretter kan du søke om autorisasjon som lege. Noen spesialiserer seg etterpå, noe som tar ytterligere flere år.Mange velger imidlertid å ta medisinstudiet i utlandet isteden. Man trenger neppe en unnskyldning for å kombinere studiene med muligheten for å oppleve et nytt land, men noen velger denne løsningen fordi medisinstudiet lenge har vært – og fortsatt er – det studiet som krever høyest karaktersnitt hos samordna opptak. Det er til en viss grad synd, for selv om du må like å arbeide med realfag og være innstilt på å jobbe hardt for å bli en god lege, er det like viktig at du har et sterkt ønske om å arbeide med mennesker og gjøre en god jobb. Derfor kan det være greit å vite at det finnes muligheter utenfor Norge.Ved utenlandske universiteter er det ofte ikke karaktersnitt, men opptaksprøver, som avgjør om du kommer inn eller ei. Medical Doctor International Studies tilbyr grundige kurs som forbereder deg til de aktuelle opptaksprøvene, samtidig som de fungerer som bindeledd mellom deg og aktuelle studiesteder. De garanterer at lærestedene er godkjente, og at utdanningen gir autorisasjon i Norge.Om du virkelig kjenner at det er lege du skal være, ligger med andre ord alt til rette for å realisere ønsket – i Norge, eller et helt annet sted.