Nyheter på skolefronten

Skolepolitikk er viktig for alle regjeringer, og det skjer mange endringer på skolefronten. Det har lenge vært mye snakk om at lærerne bruker altfor mye tid på rapporter og dokumentasjon, og dermed får for lite tid til elevene. Flere regjeringer har lovet å endre dette, og dagens regjering lover det samme. Så gjenstår det å se om de faktisk klarer å holde det de lover. Det er snakk om å forenkle mange ting for lærerne, og fjerne andre vurderinger og evalueringer. De nasjonale prøvene kommer derimot ikke til å bli fjernet, ettersom regjeringen anser dem som viktige. Elevundersøkelsen blir heller ikke fjernet.Det snakkes også en del om frafallet i videregående skole, og fylkesmann Inge Ryan er en av mange som mener at den teoritunge skolen bør revurderes. Kanskje det er bedre for enkelte å slutte på skolen, og heller begynne å jobbe, ettersom den teoretiske skolen kan være demotiverende og direkte ødeleggende for ungdommers selvtillit. Inge Ryan ønsker større variasjon i opplæringen, slik at ungdommer kan velge den veien som passer best for dem, for eksempel gjennom å jobbe i noen år, og deretter fullføre videregående i voksen alder. I innlegget ”Nye jobbmuligheter” kan man lese om jobbmuligheter over nettet, og andre nye muligheter for ungdommer.Dessverre er det ingen nyhet at barnehager og skoler er blant de store budsjettaperne i mange kommuner. Det kan føre til større klasser, færre vikarer og mindre spesialundervisning. Det er den dårlige kommuneøkonomien som er årsaken til kuttene, men mange mener at det er lite framtidsrettet å kutte i skolebudsjettene.Barn og unges helse er også viktig, og skoleelever blir jevnlig oppfordret til å gå eller sykle til skolen. I Haugesund har de til og med arrangert en konkurranse for å oppfordre elevene til å gå eller sykle til skolen. Den beste klassen ble belønnet med 3 000 kroner like før jul.